Polityka prywatności dla gry „Polska2024”

Oto nasza polityka prywatności dla aplikacji mobilnej „Polska2024”, dostępnej w sklepie Google Play. Ta polityka określa, w jaki sposób gromadzamy, używamy i chronimy dane użytkowników tej aplikacji.

 1. Gromadzenie i rodzaje danych:
  • Aplikacja „Polska2024” gromadzi jedynie niezbędne dane, które są wymagane do zapewnienia funkcjonalności gry oraz poprawy jakości doświadczenia użytkownika.
  • Automatycznie zbierane dane mogą obejmować informacje techniczne o urządzeniu (takie jak model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory), dane dotyczące lokalizacji (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę) oraz dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji.
 2. Cel gromadzenia danych:
  • Dane są gromadzone w celu zapewnienia działania aplikacji oraz optymalizacji jej funkcji pod kątem potrzeb użytkowników.
  • Informacje o lokalizacji mogą być wykorzystywane do dostarczania lokalnie dostosowanych treści, takich jak ustawienia regionalne w grze.
 3. Udostępnianie danych osobom trzecim:
  • Dane zbierane przez aplikację „Polska2024” nie są udostępniane osobom trzecim ani sprzedawane.
  • Wyjątkiem może być udostępnienie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub na żądanie organów ścigania.
 4. Bezpieczeństwo danych:
  • Dbamy o bezpieczeństwo danych użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub kradzieżą danych.
 5. Zgoda użytkownika:
  • Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie określonych danych, takich jak lokalizacja, w ustawieniach aplikacji.
  • Użytkownik ma możliwość zmiany lub wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez ustawienia urządzenia.
 6. Kontakt:
  • W razie pytań dotyczących polityki prywatności lub zarządzania danymi użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: michalzareba0001@gmail.com

Ta polityka prywatności obowiązuje od 06-04-2024 i może być okresowo aktualizowana. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.